Buldog francuski aby zachować spokój podczas burzy

Table of Contents

Burze mogą być przerażające zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, w tym dla buldogów francuskich. Głośny grzmot, błyskawice i intensywne deszcze mogą wywołać u buldogów lęk i stres. Dla wielu właścicieli buldogów jest to problematyczne, ponieważ nie tylko martwią się o dobrostan swojego pupila, ale także o negatywne zachowania, jakie mogą wykazywać podczas burzy.

Szczęśliwie istnieje wiele skutecznych metod treningowych, które pomogą wytresować buldoga francuskiego, aby zachowywał się spokojnie podczas burzy. W tym artykule przedstawimy praktyczne wskazówki i kroki, które pomogą Ci pomóc Twojemu buldogowi w radzeniu sobie z lękiem związanym z burzą.

 

Czy Twój buldog reaguje na burze z lękiem?

Zanim przystąpisz do treningu buldoga francuskiego w związku z burzami, zidentyfikuj, czy Twój pies faktycznie reaguje na nie z lękiem. Oto kilka oznak, które wskazują, że Twój buldog może cierpieć z powodu lęku podczas burzy:

 • Drgawki lub drżenie ciała
 • Ukrywanie się w kącie lub pod meblami
 • Ucieczka lub próby wydostania się z zamkniętego pomieszczenia
 • Ustawiczne szczekanie lub wyjące zachowanie
 • Niepokój, np. oblizywanie pyska czy ciągłe poruszanie się

Jeśli zaobserwujesz u swojego buldoga te objawy podczas burzy, warto zastosować trening, aby pomóc mu radzić sobie z tym lękiem.

 

Tworzenie pozytywnych skojarzeń z burzą

Pierwszym krokiem w treningu buldoga francuskiego do spokojnego zachowania podczas burzy jest tworzenie pozytywnych skojarzeń z tym zjawiskiem. Oto kilka sposobów, które pomogą w tym procesie:

 • Znajdź bezpieczne miejsce: Znajdź w domu bezpieczne miejsce, gdzie Twój buldog może schronić się podczas burzy. Może to być specjalne legowisko, pod stół czy w sypialni. Upewnij się, że miejsce to jest dostępne dla niego w każdej chwili, gdy zacznie się burza.
 • Odtwórz dźwięki burzy: Stopniowo wprowadzaj dźwięki burzy, takie jak odgłosy grzmotów czy deszczu. Możesz znaleźć odpowiednie dźwięki w internecie lub użyć aplikacji na telefonie. Odtwarzaj te dźwięki w miarę stopniowo, aby Twój buldog mógł się do nich przyzwyczajać.
 • Nagradzaj spokojne zachowanie: Gdy odtwarzasz dźwięki burzy, obserwuj zachowanie swojego buldoga. Jeśli zachowuje się spokojnie i obojętnie na te dźwięki, natychmiast go nagradzaj smakołykiem i pochwałą. To pomoże mu zrozumieć, że spokojne zachowanie podczas burzy jest pożądane.
 • Unikaj pocieszania: Ważne jest, aby unikać nadmiernego pocieszania buldoga, gdy wykazuje objawy lęku podczas burzy. To może tylko wzmocnić jego lęk i zachęcić do tego, aby reagował w ten sposób za każdym razem, gdy zaczyna się burza.

 

Desensytyzacja i szkolenie

Desensytyzacja i szkolenie są kluczowymi elementami treningu buldoga francuskiego, aby pomóc mu radzić sobie z lękiem związanym z burzą. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych dwóch technik:

Desensytyzacja:

Desensytyzacja to proces stopniowego przyzwyczajania buldoga do bodźców związanych z burzą w kontrolowany sposób. Celem jest zmniejszenie jego lęku i reakcji na te bodźce poprzez stopniowe eksponowanie go do nich w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Proces ten wymaga cierpliwości i czasu, ale może przynieść bardzo pozytywne rezultaty.

Kroki desensytyzacji:

 1. Zidentyfikuj reakcje: Zaczynając desensytyzację, obserwuj, jakie reakcje wywołuje w buldogu francuskim samo myślenie o burzy lub słyszenie dźwięków podobnych do tych z burzy. Ustal, które bodźce są najbardziej trudne dla Twojego psa.
 2. Eksponuj buldoga do łagodnych bodźców: Rozpocznij trening od łagodnych bodźców, które przypominają te związane z burzą. Na przykład, odtwarzaj ciche dźwięki burzy w odległości, w której buldog nie wykazuje jeszcze negatywnych reakcji.
 3. Nagradzaj spokojne zachowanie: Gdy odtwarzasz łagodne dźwięki, obserwuj, jak zachowuje się buldog. Jeśli pozostaje spokojny, natychmiast go nagradzaj smakołykiem i pochwałą, aby wzmocnić pozytywne skojarzenia z tymi bodźcami.
 4. Stopniowo zwiększaj intensywność bodźców: Stopniowo zwiększaj głośność dźwięków burzy lub ich zbliżanie się do buldoga. Kontynuuj nagradzanie za spokojne zachowanie, gdy intensywność bodźców wzrasta, ale nie przesuwaj się zbyt szybko, aby nie wywołać lęku.
 5. Zaprojektuj symulacje burzy: Podejmij próby stworzenia kontrolowanych sytuacji, które przypominają prawdziwą burzę. Możesz użyć specjalnych urządzeń emitujących dźwięki i światła burzy, aby Twój buldog mógł doświadczyć symulowanych warunków.

Szkolenie:

Obok desensytyzacji, szkolenie również odgrywa ważną rolę w treningu buldoga francuskiego do spokojnego zachowania podczas burzy. Wprowadzenie odpowiednich komend i zachowań pomoże w utrzymaniu kontroli nad zachowaniem psa podczas burzy.

Kroki szkolenia:

 1. Komenda „Spokojnie” lub „Zostaw”: Naucz buldoga komendy, które oznaczają spokojne i stabilne zachowanie. Gdy burza nadciąga, użyj tej komendy, aby skoncentrować jego uwagę i uspokoić go.
 2. Miejsce schronienia: Wyznacz specjalne miejsce schronienia dla buldoga podczas burzy. Może to być specjalne legowisko lub narożnik w pokoju, gdzie będzie czuł się bezpiecznie.
 3. Uciszanie bodźców: Podczas burzy, staraj się uciszyć bodźce, które mogą wywoływać reakcje lęku u buldoga. Zamknij okna, aby ograniczyć dźwięki burzy, i zasłon okiennice, aby zmniejszyć intensywność błysków.
 4. Zapewnij spokój: Twórz spokojną atmosferę podczas burzy. Zachowuj spokój i nie pokazuj, że martwisz się lub stresujesz z powodu burzy. Twój spokój może wpływać na zachowanie buldoga.
 5. Nagradzaj pozytywne reakcje: Podczas burzy, nagradzaj buldoga za pozytywne reakcje, takie jak spokojne zachowanie, pozostawanie w wyznaczonym miejscu schronienia czy skupienie uwagi na Tobie i Twoich komendach.

 

Podsumowując

Trening buldoga francuskiego do spokojnego zachowania podczas burzy wymaga zastosowania technik desensytyzacji i szkolenia. Stopniowe przyzwyczajanie psa do bodźców związanych z burzą, nagradzanie spokojnego zachowania i wprowadzenie odpowiednich komend pozwoli na zbudowanie pozytywnych skojarzeń i zmniejszenie lęku. Pamiętaj, że proces ten wymaga cierpliwości i czasu, ale poświęcenie tych wysiłków będzie korzystne zarówno dla Twojego buldoga, jak i dla Twojego spokoju w czasie burz.

Dan Fridman

Dan Fridman

French Bulldogs Are Awesome!

Recent Posts